A 2010. évben kedvezően változtak a vagyonszerzési, ajándékozási és öröklési illeték szabályai

A 2010. évben kedvezően változtak a vagyonszerzési, ajándékozási és öröklési illeték szabályai

Ingatlan tulajdonjogának, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén fizetendő illeték 2010. évtől ingatlanonként az ingatlan forgalmi értéke (amely általában megegyezik az ingatlan vételárával) után 1 milliárd forintig 4%, az ezt meghaladó rész után 2%. Ez a szabály minden ingatlanra vonatkozik ideértve a lakásokat, valamint a lakásnak nem minősülő egyéb ingatlanokat is, mint például a garázsok és az üdülők.

Az örökhagyó és az ajándékozó leszármazottai vagy felmenői, azaz egyenes ági rokonai által megszerzett örökrész és ajándék, azok értékétől függetlenül mentessé váltak az öröklési és ajándékozási illetékfizetés alól. Az egyenes ági rokonok közül csak a vérrokonok szerzése, valamint az örökbefogadással létrejött rokonsági viszonyok illetékmentesek, a mostoha és nevelt gyermek, valamint a mostoha és nevelőszülő szerzése azonban továbbra is illetékköteles. Az illetékmentesség tényétől függetlenül az egyenes ági rokonok közötti ajándékozást és öröklést továbbra is be kell jelenteni az adóhatósághoz.