TEVÉKENYSÉG
ATTIVITÁ
ACTIVITIES

Kötelmi jog

szerződések megszerkesztése, véleményezése pl. adásvétel, ajándékozás, bérlet, vállalkozás, megbízás, engedményezés

Ingatlan

adásvételi-, csere-, ajándékozási szerződések elkészítése, földhivatal előtti eljárás, a külföldiek tulajdonszerzésének engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási eljárás

Társasház

alapítás, földhivatal előtti eljárás

Társasági jog

cégalapítás, cégmódosítás, e-cégeljárás, átalakulás, jegyzett tőke felemelése és leszállítása, üzletrész adásvétel, társasági részesedés- és részvény átruházás, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének és kereskedelmi képviseletének alapítása, módosítása, gazdasági társaságok jogi szempontú átvilágítása és “due diligence” készítése, legfőbb szerv határozatainak bírósági felülvizsgálata, Kft. tag kizárása, vezető tisztségviselő kártérítési felelősségének megállapítása

Polgári perbeli képviselet

EU jog alkalmazása: a polgári és kereskedelmi ügyekben, a joghatóságról szóló 1215/2012/EU rendelet "Brüsszel I."; a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelet “Róma I.”, a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 864/2007/EK rendelet “Róma II.”; a kis értékű követelések európai eljárása a 861/2007/EK rendelet alapján

Követelések érvényesítése

vagyonjogi perbeli képviselet
közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárás elektronikus úton a MOKK rendszerén keresztül (2009. évi L. tv.); Európai fizetési meghagyásos eljárás a 1896/2006/EK rendelet alapján
felszámolás és csődeljárás

Végelszámolás

Végrehajtás

végrehajtási lap és záradék; külföldi határozatok elismerése és végrehajtása a 1215/2012/EU rendelet "Brüsszel I." alapján; a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendelet alkalmazása; házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet "Brüsszel II." alkalmazása

Munkajog

munkaszerződések és felmondás megszerkesztése, véleményezése, munkaügyi perbeli képviselet

Családi jog

házassági bontóper - a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról szóló 2201/2003/EK rendelet alkalmazása, egyezség elkészítése, házassági vagyonjogi szerződés elkészítése, gyermekek jogellenes elvitelével szembeni fellépés az 1980. évi Hágai Egyezmény, az 1986. évi 14. tvr. és a 2201/2003/EK rendelet alapján

Büntetőjogi képviselet

sértetti és terhelti képviselet a büntetőeljárás során

Ügyfelekkel való kapcsolattartás magyar, olasz és angol nyelven.

 

Ügyvédi irodánk olasz partner irodái segítségével teljes körű jogi tanácsadást nyújt magyar ügyfeleinek magyar nyelven olasz polgári jogi és büntetőjogi kérdésekben.

Contrattualistica interna ed internazionale

pareristica in merito a e redazione di contratti di stampo civilistico quali, ad esempio, contratti di compravendita, donazione, locazione, appalto, mandato etc.

Diritto immobiliare

redazione di contratti di compravendita, permuta e donazione di beni immobili e relativo svolgimento delle procedure presso il catasto. Tale attività è stata svolta anche con riferimento all’ acquisto di beni immobili da parte di soggetti stranieri con relativa assistenza presso le autorità amministrative competenti

Condominio

assistenza e redazione dei relativi atti per la costituzione di condomini e relative procedure catastali

Diritto societario

attività di assistenza e relativa redazione degli atti ai fini della costituzione, modifica di società anche mediante procedura elettronica, trasformazione, aumento e diminuzione del capitale sociale, cessione delle quote sociali, costituzione e modifica di filiali ungheresi di imprese con sede in paesi stranieri, costituzione di uffici di rappresentanza commerciali, monitoraggio giuridico delle imprese commerciali e redazione di due diligence. Attività giudiziale di impugnazione di delibere societarie e procedure ai fini dell’esclusione del socio di società a responsabilità limitata, relative azioni di risarcimento danni per attività amministrative illecite etc.

Procedure giudiziali civili

Applicazione del diritto europeo: Regolamento (CE) n. 1215/2012 concernente la competenza in materia civile e commerciale; Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I"); Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II); Regolamento (CE) n. 861/2007 istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Recuperi crediti

procedura ordinaria
ingiunzione di pagamento davanti al notaio mediante procedura elettronica (legge n. L dell’anno 2009); Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (Regolamento (CE) n. 1896/2006)
procedura fallimentare e concorsuale

Procedura di liquidazione

Procedura di esecuzione forzata

compilazione e stesura della documentazione necessaria per procedere; esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 1215/2012; esecuzione di titoli esecutivi europei per crediti non contestati Regolamento (CE) n. 805/2004; esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale Regolamento (CE) n. 2201/2003

Diritto di lavoro

redazione contratti di lavoro, comunicazioni di recesso e di contenzioso

Diritto di famiglia

procedura di divorzio - competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità Regolamento (CE) n. 2201/2003, redazione di un accordo nell' ambito della procedura di divorzio, redazione dell' accordo prematrimoniale, sottrazione internazionale di minori con particolare riferimento alla sottrazione illecita dall' Italia all' Ungheria (Convenzione dell' Aja dell' anno 1980, recipita in Ungheria con il Decreto legislativo num. 14 dell' anno 1986, Regolamento (CE) n. 2201/2003)

Diritto penale

attività di assistenza del presunto reo e delle parti offese nel contesto di reati ad esempio contro il patrimonio, societari ed infortuni

Contatto e mantenimento del rapporto professionale con i clienti in lingua ungherese, italiana ed inglese

Redazione dei documenti in lingua italiana

 

Contract law

Drafting of contracts and of Legal opinion, e.g., Purchase agreements, Donation, Lease, Contracts for professional services, Mandate, Assignment

Real estate

Drafting of real estate purchase, exchange and donation contracts, Real estate registration procedure before the land registry office, Acquisition of ownership procedure of foreign citizens before the Hungarian Administration Office

Condominium

Foundation of condominium, Registration procedure before the land registry office

Corporate law

Foundation and amendments of companies, Procedure before the court of registration, Transformation, Raising and diminution of share capital, Transfer of business shares, Foundation of branch office and Commercial representation of foreign companies, Legal screening of companies and Drafting of legal Due Diligences, Review procedure of corporate resolutions, Exclusion of the shareholder from the company, Damage claim filed against general managers, etc.

Legal representation in civil cases

Application of EU law: Regulation (EC) No 1215/2012 on jurisdiction of judgments in civil and commercial matters; Regulation (EC) No 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I); Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II); Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure

Recovery of claims

Legal representation in property law cases
Order for payment procedure in front of Hungarian public notary (Act. 2009 No L); European order for payment procedure Regulation (EC) No 1896/2006
Dissolution and bankruptcy procedure

Liquidation procedure

Execution

Executable document; Council Regulation (EC) No 1215/2012 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters; Council Regulation (EC) No 805/2004 European Enforcement Order for uncontested claims; Regulation (EC) No 2201/2003 concerning recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility

Labour law

Drafting of labour contracts, Termination of labour relationship with mutual agreement or ordinary/extraordinary dismissal, Drafting of legal labour opinion, Legal representation of labour dispute

Family law

Divorce action - Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction in matrimonial matters and the matters of parental responsability, Mutual agreement, Marriage settlement, International child abduction Hague Convention of International Child Abduction (1980), Regulation (EC) No 2201/2003

Criminal law

Representation of injured party and accused - e.g., Economic crimes, Crimes against property, Traffic crimes

Manage relationship with Hungarian, Italian and other foreign clients

MAGUNKRÓL
LO STUDIO
ABOUT US

Dr. NEMES Iván Sándor

ÜgyvédAvvocatoAttorney at law

2009 - Ügyvéd - Dr. Nemes Iván Sándor Ügyvédi Iroda a Salló Ügyvédi Iroda partner Studio Legale De Capoa e Associati együttműködő partnere

2009 - Jogi szakvizsgák befejezése

2006 - Salló Ügyvédi Iroda
Studio Legale De Capoa e Associati
nemzetközi olasz ügyvédi iroda magyarországi partnere

2005 - Lajos Ügyvédi Iroda
ITL Group nemzetközi tanácsadó cég partnere

1999 – 2005 - Jogi diploma – Cum Laude
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest,
Állam- és Jogtudományi Kar, Jogász szak, nappali tagozat

2004 - Trentói Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Olaszország
(Università degli Studi di Trento)
Socrates Erasmus Program

1994 – 1999 - Szent László Gimnázium
Speciális olasz két tannyelvű tagozat

Nyelvismeret
Magyar - anyanyelv
Olasz - szakmai felsőfok szint, szóban és írásban
Angol - szakmai felsőfok szint, szóban és írásban

2009 - Avvocato - Studio Legale Iván Sándor Nemes
collaboratore dello Studio Legale Salló –
De Capoa ed Associati

2009 - Conclusione della pratica professionale
e superamento degli esami di abilitazione

2006 - Studio Legale Salló
partner Studio Legale De Capoa e Associati
studio legale internazionale con sede principale in Italia Bologna

2005 - Studio Legale Lajos
partner della ITL Group società di consulenza italo ungherese

1999 – 2005 - Università di Eötvös Lóránd (ELTE), Budapest
Facoltà di Giurisprudenza

2004 - Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Programma Socrates Erasmus

1994 – 1999 - Liceo Szent László
corso bilingue (ungherese – italiano)

Conoscenza di lingue
Ungherese - madre lingua
Italiano - livello superiore (orale e scritto)
Inglese - livello superiore (orale e scritto)

2009 - Legal attorney – dr. Nemes Iván Sándor Law Firm
partner Salló Law Firm and Studio Legale De Capoa ed Associati

2009 - Completion of bar examination

2006 - Salló Law Firm
Hungarian partner of the international Italian law firm
Studio Legale De Capoa e Associati

2005 - Lajos Law Firm
Partner of the international consulting company     ITL Group

1999 – 2005 - Law degree – Cum Laude
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest,
Faculty of Law Sciences

2004 - University of Trento, Italy (Università degli Studi di Trento)
Faculty of Law Sciences
Socrates Erasmus Program

1994 – 1999 - Szent László High School, Budapest
Special Hungarian-Italian bilingual faculty

Languages
Hungarian - Native
Italian - Legal / Business Advanced level, both written and oral
English - Legal / Business Advenced level, both written and oral

PUBLIKÁCIÓ
PUBBLICAZIONI
PUBLICATIONS

KAPCSOLAT
CONTATTI
CONTACT

Írjon nekünkCompila il moduloContact us

Név: Nome: Name:

E-Mail:

Az Ön üzenete: Il Suo messaggio: Your message:

Ellenőrző kód:Codice di controllo:Security code:

Nem tesz különbséget kis- és nagybetűk között. Nem tartalmaz nullát.
Non é sensibile alle maiuscole/minoscole. Non contiene il numero zero.
Not case sensitive. Do not use 0 (zero), please use the capital "O" instead.
TérképMappaMap

 

Dr. Nemes Iván Sándor Ügyvédi Iroda

Dr. Nemes Iván Sándor ügyvéd

Mobil: 0036 30 302 90 85

Fax: 0036 1 269 29 99

E-mail: nemesno[spamstudiolegalebudapestpointer]hu

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 38. IV/7.

MAGYARORSZÁG

Studio Legale Iván Sándor Nemes

Avv. Iván Sándor NEMES

Cell: 0036 30 302 90 85

Fax: 0036 1 269 29 99

E-mail: nemesno[spamstudiolegalebudapestpointer]hu

Indirizzo: Honvéd utca 38. IV/7.,

Budapest 1055 UNGHERIA

Dr. Nemes Iván Sándor Law Firm

Iván Sándor NEMES, Atty

Cell: 0036 30 302 90 85

Fax: 0036 1 269 29 99

E-mail: nemesno[spamstudiolegalebudapestpointer]hu

Address: 38. IV/7. Honvéd str.,

Budapest 1055 HUNGARY